Hermon

קרור חרמון הוא עסק המספק שירותי תיקון מקררים ביתיים ומסחריים.
נולד הצורך ללוגו חדש ואפליקציה, שבאמצעותה ניתן גם להזמין שירות תיקונים או לרכוש מקרר חדש.
הנה התוצאה לפניכם.